Tolarpsfallet

En perfekt playspot för dig som söker ett kortare forsparti med bra tryck i alla vattennivåer.Foto 2015-08-16 12 37 47

Tolarpsfallet är en ca 100m lång forssträcka i Fylleån där det forsar på i klass 2-3. Forsen börjar i en snäv S kurva med en vals i mitten, efter valsen finns ett stort och bra bakvatten på vänstersida. Stanna gärna till i bakvattnet och paddla ut i valsen för en skön surf. Sedan fortsätter forsen ned i en smalare canyon med en slide, innan sliden finns ett mindre bakvatten på högersida. Forsen avslutas i en stor pol nedanför sliden.

I Fylleån är inte kommersiell forspaddling tillåten utan bara privat. Tänk även på att Tolarpsfallet ligger i ett naturreservat, så följ reglerna!

Foto 2015-08-16 11 45 48 Hitta hit:
Tolarpsfallen
Parkera bilen intill kanten på den lilla vägen vid åkern. Följ den lilla stigen ned till forsen där ni även hittar ett bord och några bänkar.

Vattenföring i Fylleån